română
Producții noi
Program
The Protocols
Matern
Apariții Media
Contact
Tabu
english
Originea Lumii
Lucrător Universal
Capete înfierbântate 2020
SubPământ
Atelier
'90
Content for New header Tag Goes Here

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

 

RAFINA

RAFINA este întoarcerea exploratorie într-un timp subiectiv, nostalgic. Și este privirea înapoi duioasă, spre un trecut nedeslușit, tăios, dureros. RAFINA este replica pe plan liric la izolare, diagnostic, neuronormativitate, stigmă socială, rușine și cadrul instituționalizat al morții.

Spectacolul RAFINA investighează, în teritoriu poetic, principiul neuronormativității, pe care se întemeiază convingerea că neurodivergența/ neurodiversitatea este o abatere de la normă, o anomalie, și pe care se fundamentează un întreg set de practici socio-culturale care marginalizează, diagnostichează, instituționalizează mințile neconforme. RAFINA redă, în șapte acte, peisaje socio-afective unde se manifestă insidios sentimentul rușinii, al neîncrederii și suspiciunii, unde se consolidează stigma, opresiunea, izolarea, și unde istoria personală se intersectează cu istoria recentă. Și doare.

Neurodiversitatea, așa cum este definită de autoarx queer autistă Nick Walker, este „înțelegerea variației neurologice ca formă naturală a diversității umane, supusă acelorași dinamici societale ca și alte forme de diversitate”, cum sunt genul, etnia sau orientarea sexuală. De exemplu, conceptualizarea și încadrarea autismului într-un astfel de cadru facilitează adoptarea paradigmei neurodiversității (vs. paradigma patologiei) în interiorul căreia variația în configurația și funcționarea creierului și minții umane este considerată „o formă naturală, sănătoasă și valoroasă a diversității umane”.

RAFINA este realizat în parteneriat cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă – Zalău și liceele din orașul Zalău. Tema de cercetare și documentare este incluziunea la nivelul orașelor mici din România a persoanelor non-tipice, cu cerințe educaționale speciale și tulburări din spectrul autist.

Echipa spectacolului — Irina Gâdiuță – regie, Bogdan Georgescu – text, Andreea Grigore – scenografie, Maria Balabaș, Teo Retegan – muzică, Carmen Coțofană – mișcare scenică, Irina Artenii, Maria Balabaș, Alexa Dragu, Carmen Lopăzan, Cătălina Oance – distribuție, Patricia Marina Toma – asistență documentare, Viorel Petric – artist vizual, Ioana Manciu – asistență regie, Cătălin Rulea – grafică. Fotografii: Patricia Marina Toma și Raluca Țurcanașu.